image

image

Aktiviteten har vore stor så vi håper at dette kan vere ein fin samlingsplass. Vil også minne om at bruk av sikkerheitsutstyr er lurt. Det kan gå hardt utover kne, albogar og handledd.

image

I mai vart det bestilt ei lia skaterampe, det vart opplyst om tre veker levering så vi håpte å ha den klar til etter Hjørundfjorddagane. Slik vart det ikkje, men no er den endeleg på plass på den gamle handball bana.

Det har vore samla inn pengar på kontonr 3991.08.47620 for å finansiere denne skaterampa. Vi takkar dei som har gitt, spesielt Bondalen Helselag, og håper at fleire vil vere med. Vi manglar litt før den er full finansiert, heldigvis er ikkje rekninga koma endå.