Klikk på fotoa for å få dei i stor versjon.

Nei, ei kjempemulte var det nok ikkje som låg ved kai ved hotellet på Sæbø onsdagskvelden, men ein kan lett forstå at forslaget kom.

Antenne multebåt 008 copy Antenne multebåt 011 copy
Eit farty lasta med blåser Mange blåser er det, men her ser vi at skipperen ombord trass alt har den sikta han treng.

Eg måtte sjølvsagt ta nokre foto av fartyet ved hotellet.  Og samstundes kom eg sjølvsagt til å tenkje på Donald Duck for mange, mange år sidan.  Fleire av oss hugsar nok  at i ein spesiell episoda i bladet der ein båt som hadde gått ned, vart heva igjen ved hjelp av ping-pong ballar.

Mens eg fotograferte, dukka der ein triveleg kar fram frå blåsene.  Karen viste seg å vere Hans Petter Tysnes frå Smøla, busett i Molde.  Tysnes er også skipper ombord på fartyet/sjarken som har namnet M/S "Klaus Ås" Du kan lese meir om båten her

M/S "Klaus Ås" vert brukt her i Hjørundfjorden under bygginga av den nye 420-kV linja, som i desse dagar er i ferd med å verte strekt over fjorden frå Ytre-Standal.  Og kva med alle blåsene? Jau, dei skal hindre at dei ulike partane/kablane ikkje sekk til botnar før dei kjem opp i lufta, kan Tysnes fortelje.

Antenne multebåt 014 copy
Den hyggelege skipperen og båteigaren Hans Petter Tysnes frå Smøla og Molde

No kan ikkje Tysnes få fullrost både sommaren og Hjørundfjorden, men han kan i alle høve ikkje vere nokon latsabb.  Nei, arbeidet ombord på M/S "Klaus Ås" er noko han gjer på fritida si.  Det faste arbeidet hans er ombord på Havforskingsinstituttet sin "G.O. Sars".  Sjå meir her.

Og eit spørsmål til slutt:  Kor mange blåser trur du Hans Petter Tysnes hadde ombord i båten sin onsdagskvelden?  Eit lite hint; det var truleg ingen fare for at denne båten skulle gå ned denne kvelden...