Hei.

Handballgruppa ønsker å få i gang et minihandball lag.  Aldersgruppen blir for siste året i barnehagen til og med 3. klasse.

Hvis noen ønsker å være med så vennligst gi beskjed til aanon.aanonsen@tussa.com eller mbol 90896868.