Hjørundfjordportalen er inne i ein fornyingsprosess der vi må tenkje litt nytt, og som eit ledd i dette arbeidet tek vi i bruk sosiale media og dei fordelane dette har.

Du finn Hjørundfjordportalen på adressa:
https://www.facebook.com/hjorundfjordportalen