I år vil vi gjere ein ny vri med å ta inn kle, då tenkjer vi fine, lite brukte barne og vaksne kle.

Tenk på kor mange fine kjolar ol vi har hengande i skapa våra som kanskje andre ser seg nytte av :). _(utslitte kle og filler tek vi sjølvsagt ikkje i mot, loppemarknaden er ingen avfallsplass).

I år som dei andre åra tek vi i mot det som folk har å gi som t.d. krustøy, små møblement, leiker, LP plater, smykker, retro gjenstandar og reiskap av ymse slag mm.

Det er no ei gyllen anledning til og få rydde i loft, kjeller, kjøkken og garasje.


Vi tek ikkje imot kvitevarer og store møblement, er du i tvil ring oss.!!

Siste veka før har vi ope kvar kveld frå kl 18 .00 for å take i mot varer.

Med helsing Haldis, Ingvild, Sigrun, Åshild og AnnHelene.