Det er bestilt ei rampe i 4 delar: 2 stk jumpbank, 1 stk jump og 1 stk plattform. Rampa er 30 cm høg og strekkjer seg litt over 3 meter den eine vege og litt over 2 meter den andre vegen. Med moms og frakt reknar vi med ein total kostnad på ca. 6000,-

Dersom DU har lyst å bidra med nokre kroner til skaterampa kan du betale inn valfritt beløp til kontonr 3991 08 47620 i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Rampa er allerie bestilt og vi håper å få den levert og montert rett etter Hjørundfjorddagane.

skate

På vegne av mange skateivrige barn