ÅRSMØTE I BONDALEN GRENDAHUS P/L

Onsdag 14 . mai 2014 kl. 20.00

 

Saksliste:

   

Sak 1: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 2: Val av ordstyrar

Sak 3: Val av skrivar av møteboka og 2 stk til å signere møteboka

Sak 4: Årsmelding for 2013

Sak 5: Rekneskap for 2013

Sak 6: Budsjett for 2014   

Sak 7: Innkomne saker

Sak 8: Val


Vel møtt


Helsing styret