17. MAI PÅ SÆBØ 2014 – ARBEIDSLISTE

Dersom det er heilt umogleg for nokon å ta vakta si, må dei sjølve ordne nokon til å ta vakta si. Byting gjerast innbyrdes.

Ved endringar, gi beskjed til Gry N. Valseth(mob: 90938917).

 

Ansvarlege/org. program på bautaen: Aanon Aanonsen, og på folkefesten: Anne Gulbrandsen.

Festleiarar:  Lisa Follestad og Emil Aanonsen

Mat/innkjøp: Ingvild Åmbakk, Linda Stokke og Monica Andersen

Vekslepenggar/rekneskap: Anne Guldbrandsen

Lyd/teknikk: Aanon Aanonsen og Hege Pedersen

Oppstilling av toget/org.fanen/passe på at klassene held plassen sin i toget:

1.kl: Linda Stokke, 2.kl: Anne Guldbrandsen, 3.kl.: Monica Andersen, 4. kl: Ingvild Pedersen, 5.kl.: Gry N. Valseth, 6.kl: Jon Åge Solhaug, 7. kl: Odd Rune Walseth, 8. kl: Jan Rune Ville(vara), 9.kl: Per Ove Follestad, 10. kl: Aanon Aanonsen.

Flaggborg/oppstilling av toget: Kenneth Myrhol og Øyvind Taklo avtalar med konfirmantane. Finne fram flagga(og sette dei på plass), desse skal nyttast i kyrka og i toget. Øyvind Taklo: Husk FANA!

Trafikkro v/bautaen og framfor toget(ha på gul refleksvest!): Øyvind Midtflå.

Utsetting og inntaking av flagg 17, mai: Bernt Arve Hustad og Øyvind Taklo.

16.MAI OPPMØTE OPPMØTE PÅ SKULEN KL 1800:

*Køyring av benkar frå Grendahuset+ evt. hjelpe til med stolar og bord o.l.:

Per Ove Follestad, Jan Gunnar Aklestad og Emil Aanonsen.

*Pynting av Sæbø, ved skulen, oppsetting av scene, sette fram stolar og bord:

Øyvind Midtflå, Johnny Flatnes, Lars Johan Sæbønes, Jon Åge Solhaug, Lars Olav Tvergrov, Arild Årseth,

*Tillaging av klubbhuset, skulen, scena og lage mat: Linda Stokke, Monica Andersen, Ingvild Pedersen, Gry N. Valseth,  Per Ove Follestad, Aanon Aanonsen, Odd Rune Walseth, Jon Åge Solhaug(nemnda), Lisa Follestad, Ingeborg Holen, Alexander Heggen, Bendik Holen.

 

* Lage semulegrynsjamning til rjomegrauten: Wenche Strand.

 

 17.MAI:

 

KOKING AV RJOMEGRAUT PÅ SKULEN:

Kl. 11.00-13.00: Jan-Ole Valseth, Jørund Mo, Arve Rødvik, Roy Lillebø.

Kl. 13.00-15.00(start opprydding): Jan Rune Ville, Torbjørn Riise, Kjell Otto Holen, Normann Dimmen, Kenneth Myrhol.

           

SAL AV MAT PÅ KLUBBHUSET OG GYMSALEN:

Kl. : 10.30.-12.30(Tillaging/matsal): Eve Holen, Frøydis S. Ville, Monika Eikrem, Gunnhild H. Myrhol , Elisabeth Dimmen, Gerd Sofie Langvatn.

Kl. : 12.30-14.30(matsal): Gunn Homberset, Kari Stokke, Knut Inge Haugen, Hege Sakariassen.

Kl. : 13.30(rett etter toget)-15.30(matsal): Kolbrun Gunnarsdottir, Eli Janne Standal, Anne Aarskog, Per Gunnar Heggen, Tonje Rem, Irene O. Ville, Lisbeth Aklestad, Gunnhild H. Myrhol, Janne Solhaug

Kl. : 14.30-16.30(matsal): Hilde Elvestad, Monica Andersen, Trine Gule Lønes, Jørn Ville, Alf Terje Aklestad, Synnøve Mo, Siw Lillebø.

Kl. : 16.30-18.30(sal/start opprydding): Ole Per Ville, Tom Andre Holen, Ingvill Pedersen, Monica Follestad, Matthildur Valdimarsdottir, Silje Aune Tvergrov, Helen Flatnes.

 

BRINGE MAT/KAFFE/SAFT FRÅ KLUBBHUSET TIL GYMSAL:

Kl. 14.00-16.00: Emil Aanonsen

 

Tilsyn med WC: Per Ove Follestad, Wenche Strand(jente WC).

 

Barneleikar kl. 14.00-15.00(bestemme kva slags leikar, finne fram utstyr):

Goro Gransletten, Heidi Midtflå, Ingeborg Holen, Lisa Follestad.

 

Billettsal på folkefesten: Trond Holen + Gry Nesset Valseth

(Pris 50, born t.o.m. 10 kl gratis).

 

OPPRYDDING/SETTE PÅ PLASS/VASKE KL 18.00:

Nemnda(Aanon Aanonsen, Anne Guldbrandsen, Monica Andersen, Odd Rune Walseth, Jon Åge Solhaug, Per Ove Follestad, Ingvild Pedersen, Gry Nesset Valseth), Ole Flatnes, Steffen Myklebust, Tobias Aarskog, Arnar Holen, Stig Elvestad.

 

 

 KAKELISTE: Leverast på klubbhuset frå kl 10.30.

Wenche Strand(Kvæfjordkake), Gerd Sofie Langvatn(muffins), Hilde Elvestad, Lisbeth V. Nielsen, Gunnhild H. Myrhol, Arnar Holen, Frøydis S. Ville, Ingvild Åmbakk, Gunn Homberset, Alf Terje Aklestad, Kari Stokke, Monika Eikrem, Anne Aarskog, Siw Lillebø, Tonje Rem, Irene O. Ville, Ingvild Flatnes, Helen Flatnes, Janne Solhaug, Eve M. Holen, Monica Follestad, Elisabeth Dimmen, Hege Pedersen, Kolbrun Gunnarsdottir, Linda Stokke, Therese Holen, Anne Guldbrandsen, Heidi Midtflå, Gry N. Valseth, Monica Andersen, Silje Tvergrov, Kristine Godø, Jørn Ville, Trine Gule Lønes, Ingvill Pedersen, Marianne Nyland, Eli Janne Standal, Lisbeth Aklestad, Goro Gransletten, Matthildur Valdirmarsdottir, Unn Frøland, Hege Sakkariasen , Synnøve Mo. Dei to siste lagar skuffekake.

Vi oppmodar flest mogleg om å lage glutenfrie kaker, hugs å merke dei J Og minner om at kremkaker er spesielt populært!

 

Vi håper at alle kan vere med å lage ein koseleg 17. mai på Sæbø!

PÅ FØREHAND TUSEN TAKK FOR HJELPA!!

Arr. Klassekontaktene.