17 mai på Sæbø 2014

11.00 Familiegudsteneste ved Diakon Knut Stave

11.30 Matsalet startar på skulen og klubbhuset

12.30 Markering på bautaen v/born frå skulen

12.50 Oppstilling av 17 mai tog

13.00   Toget startar

 • 1. Flaggborg-komfirmantane
 • 2. Sæbø skule
 • 3. Generasjonskorpset
 • 4. Sæbø barnehage
 • 5. Lag og organisasjonar

14.00 Leikar på idrettsplassen

16.00 Folkefest i Gymsalen

 • Festleiarar frå 9./10. klasse
 • Tale for dagen v/ Yngve Frøland
 • Song ved born frå skulen
 • Dans ved born frå skulen
 • Ungdomstale ved 9.klasse
 • ”200 kule ting frå1814”  ved born frå skulen
 • Generasjonskorpset

18.00 Matsalet sluttar på skulen og klubbhuset