Kjellfrid har leia laget med stø hand dei to siste åra og la fram ei veldisponert og omfattande årsmelding for siste året. Rekneskapen syner no betre balanse etter fleire magre år på grunn av dei omfattande investeringane som er utført på Grendahuset. Både årsmelding og rekneskap vart samrøystes godkjende.

Dugnad og anna 016

Dorit Rønning er ny leiar i Urke

Det nye styret

vert leia av  Dorit Rønning. Elles får ho desse med i styret for det komande året:

Kirsten Berg, Johan-Arnt Leknes, Asbjørn Urkegjerde og Alise Ramstad.

Vararepr.: Tone Rønning og Dolor Klokk