Kan du hjelpe oss i Trimgruppa å finne rett namn?

Heiter staden der furua står for Blåbærhaugen, Brendemarka eller skal det vere noke anna.

Kva meiner du denne staden heiter?

Vi vil gjerne høyre di meining.

Helsing Trimgruppa.