No er det to år sidan sist , så no har vi lopper i blodet og glede oss til å kome i gong. Dette har vorte ein  kjekk tradisjon som vi vil prøve og halde vedlike.

Vindauga i hovudetasjen på bedehuset  frå 1932 skal no utskiftast og det kostar pengar og inntektene frå loppemarknaden vil i hovudsak gå til dette.

Som tidligare  år tek vi  i mot alt anna en store møblement ,kvitevarer og klede.

Meir inf kjem seinare!!

SETT AV HELGA DEN 13-14 SEPT 2014.

Styret  for Sæbø bedehus.