Vanlege årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må leverast skriftleg til styret v/ Oddhild Kalvatn innan Torsdag 27.Mars. 

Korpset vil ha vanleg øving frå kl. 19.00 - 20.00, så den som vil kan kome og høyre på :)

Vel møtt !