Resultatet etter tidenes flaskeinnsamling for Sæbø håndball ble hele 9500 kr. 

En takk til alle som har gitt flasker og til alle som deltok på innsamlingen.

Denne gangen kom det også flasker helt fra Ørsta.

Flaskeinnsamlingene er en av de største inntektskildene til handballgruppa.

Det vil bli arrangert en ny innsamling etter påske.

Hilsen Styret i handballgruppa.