Kortet var adressert til Anna Frøland,meir kjend som "Skreddar Anna". Dette var ei helsing frå syster hennar ,Marie, som hadde utvandra til Amerika. Kortet er forseggjort med gulldekor, noko som nok var svært på den tida.

Då Anna var ung vart ho sjuk. Ho var sengeliggande i sju år og vart lækt ved bøn. Sidan ho aldri var heilt bra tok ho seg yrke som skreddar på Sæbø. Derfor namnet "Skreddar-Anna".Fleire av Anna sine sysken frå Jakobgarden på Frøland utvandra,  Sofie Benson og Lauris (også kalla bade-Lauris) kom tilbake på sine eldre dagar.