Nye opningstider!!!

Vi held ope torsdagar frå kl 0930-1530

(pga. stor pågang i Volda stenger vi eller har kortare

dagar om der ikkje er oppbestillt, og evt lenger ope ved bestilling)

For timetinging ring Volda

70076849 evt. mobil torsdagar: 41346442


Ingvill Elise Katrin Henriette M

 Dei som jobbar her er Ingvill, Elise, Katrin og Henriette.


Vår turnus er ca slik:

24/10: Ingvill
                        21/11: Katrin
31/10: Katrin 28/11: Ingvill
24/10: Ingvill
5/12: Elise(Katrin)
   7/11: Henriette 12/12: Henriette (Ingvill)
  14/11: Elise 
Siste før jul

 

 

                                     Første etter jul er 9/1-14.