Det blir julemesse på Haukly den 2 og 3 nov

Begge dagene (laurdag og Søndag) blir messa opa frå kl 13-18

 Det stilles ut mykje fint handverk på Haukly denne helga

Open kafe begge dagene med varm mat -kaffi mm

Velkommen til Bjørke

ARR: Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag

Vil du melde deg på som utstiller so husk å kontakt Anette på 90188486                   Begrensa med plass med spør Anette om det ennå er plass til eit bord.