halloweenparty_logo

Det vert sal av mat og drikke og Halloween-snacks. Det vert sjølvsagt musikk, dans og mykje moro! Vi oppfordrar dei som vil til å kle seg ut.

Vi tek ein inngongspris på 20,- kr.          

Dersom nokon treng skyss til/frå ferga, gi beskjed til Åse-Lill tlf: 97 65 87 02.

Dette vert kjempekjekt! Vi sjåast!      

   gresskargutt