Vanlege årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må leverast skriftleg til styret v/ Oddhild Kalvatn innan Torsdag 31.Oktober.

Vel møtt !