Zumba og Aerobic.

Vi startar opp i gymsalen mandag 30/9 kl 1900

Då vert det Zumba.

Instruktør er Janne Åmås Solhaug.

Torsdag 3/10 kl 2000 

Vert det Aerobic.

Instruktør er Åse Lill Leknes Kvistad.

Du betalar 500,- pr halvår for kvar aktivitet, men er du med på begge betalar du 750,- pr halvår

Drop in pris pr. gong er kr 75,-

Ungdomskuleelevar, elevar på vidaregåande og studentar

betalar berre halv pris!

Nedre aldersgrense er Ungdomskulen, men ingen øvre grense.

Dette er aktivitetar som passar alle!

Vel møtt til nye og gamle deltakarar.

Helsing trimgruppa i S.I.L.