Innsetjingsgudsteneste i Hjørundfjord kyrkje.

Soknepresten i Hjørundfjord, Espen Aarseth, er no flytta til Ørsta og begynt i si teneste for Hjørundfjorden.

Sist søndag, 15.sept, hadde han si fyrste gudsteneste i prestegjeldet på Bjørke og fekk helse på soknerådet og kyrkjelyden i Storfjorden sokn.

På tysdag var hans fyrste arbeidsdag på kyrkjekontoret og bl.a. på torsdag var han på Hjørundfjordheimen og heldt andakt og helse på ansatte og bebuarane der, dette i tillegg til mange andre oppgåver gjennom den fyrste veka.

Men komande søndag, 22.september kl.16.00, er det offisielt møte med soknepresten i Hjørundfjord kyrkje. Her vert det ei spesiell festgudsteneste ilag med Sokneprest Moltubak og Prost Matre. Det vert også presentasjon av konfirmantane i komande år og dåp, i tillegg til Nattverd og Offer.  Kanskje vil barnekoret også ta del i gudstenesta.

Etter gudstenesta ber Hjørundfjord Sokneråd, Espen Aarseth og alle som ynskjer å treffe nyepresten, på kyrkjekaffi  på Bedehuset. Her vert det servert kaffi, litt mat og litt underhaldning.

Denne hyggjestunda på Bedehuset gjev alle høve til å helse personleg på Espen Aarseth og dersom nokon ynskjer å seie nokre ord på festen, er det sjølvsagt ope for det også.

Hjørundfjord Soknerådet ynskjer  alle velkomen på Bedehuset etter gudstenesta til ein velkomststund for sokneprest Aarseth.

Hjørundfjord Sokneråd.