Dette er eit tilbod til familiar med born i Hjørundfjorden. Alle born må være i følge med ein vaksen.

Vi ønsker å forenkle betalingsordninga mest mogleg og oppmodar om å kjøpe familiekort på førehand. (kr 400,- for 8 gongar) Dette gir 50% rabatt dersom ein er med på bading alle 8 gongane. Altså kr 50,- pr gong.

Det vert som tidlegare også høve til å betale ved bassengkanten. Vi ber då om at alle prøver å ta med akkurat beløp.

Prisar:

  • Familiekort haust kr 400,- (forskotsbetaling til 3993.40.00386)
  • Familiebading pr. gong kr 100,- for familie / 30 pr.person.