Program for 17.mai:

11:00 Familiegudsteneste med Ottar Berge

11:30 Matsalet startar

12:30 Markering ved Bautaen ved elevar frå skulen

12:50 Oppstilling av 17. mai tog

13:00 17. mai toget startar

14:00 Barneleikane startar

16:00 Folkefest på skulen

                 - Allsong


                  -Song ved 1-3 klasse
   

                  -Ungdomstale ved 9. klasse


                  -Dans ved elevar
  

                  -Tale for dagen ved Unn Frøland


                  -Musikkinnslag ved elevar


                  -Musikkinnslag ved korpset

18:00 Matsalet sluttar