Frølandsetra.

Vi parkerte syklar og bilar på Frøland og måtte drage litt på smilabandet, for vêrgudane prøvde seg med nokre dropar med regn.

Vi let oss ikkje skreme så det vart berre med desse dropane.

003

I flokk og fylje gjekk vi oppover frå Tuftene.

004

Vi fekk auge på ei hjortehytte med "åte" på taket, smart!

006

Mor og datter- Monica og Lisa i full fart forbi fyrste ledet.

007

Godt og varmt i vêret, dei fleste hadde kasta jakka før vi kom til fyrste ledet.

Marit, Irene, Kari, Bente, Monica, Alvhild, Lisa og Jorunn.

009

I markane kunne vi sjå at vinteren har sett sine spor, lyngen av pors er brunsvidd, men det spirar i grønt att frå kvistane.

010

Vi gjekk i godt tempo og stoppa og samla opp med jamne

mellomrom innover vegen.

011

Vakre damer i vakker natur , Kari, Alvhild, Monica og Lisa.

012

Bilde av flokken ved nyebrua.

014

Monica, Bodil og Lisa. mot Klokkura i himmelsjå.

015

Vegen var nygrusa og fin å gå på, Irene, Alvhild, Kari,

Ann Helene, Hilde, Monica, Lisa og Jorunn. 

016

Sjeldent flott lys i horisonten, var vi på veg mot Soria- Moria skal tur?

017

No er vi inne ved enden av vegen, då er det rås resten.

018

Leskande dropar frå ei vasskjelde er ikkje å forakte på tur.

Linda og Helga drikk av kopp og flaske, medan Jorunn strutar av røret.

020

Ein liten pust i bakken  før vi tek til på råsa, Alvhild, Lisa, Hilde, Helga, Linda, Kari, Jorunn, Fred, Marit, Irene og Bodil.

021

Alle klar til siste stykket, nesten framme no.

022

Råsa var tørr og fin i starten, litt våtare etter kvart.

019

Ein av dei mange olivinsteinane innover Frølandsdalen, dei som ligg etter resene er fulle av bokstavar  og tal som folk har rissa inn.

024

Støylen openberra seg brått og flott.

025

Ikkje ein snøflekk att i elva i svingen før setra, kva heiter denne elva? 

028

Alvhild og Bente i siste innspurt, rett ved Alvhild ser ein til Stokkesetra

på andre sida av dalen.

029

Godt å kome inn å finne drikke og litt å bite i, varmt og fint å sette seg på støylen.

032

Fellesbildet:

Fred, Linda, Kari, Helga, Irene, Hilde, Monica, Lisa, Marit, Alvhild, Bente,

Bodil, Ann Helene og Jorunn.  

037

Hurra!

Frølandstrollet med flokken rundt.

038

Lappegople i massevis!

039

Det vert nok rikeleg med froskar i Frølandsdalen i år også.

042

Her ser vi "Skyttelen" under Moakollen,

når det vert hol på midten er det lov å bade.

040

So bar det heimatt til kvardagen att, for ein flott tur i den alltid så fagre Frølandsdalen.

Takk for laget!

Neste måndag møtast vi ved fjøsen til Ole Johan oppom Rekkedal gjestehus.

Då går vi til Rekkedalsetra, kryssar elva på ein forunderleg måte,

og går nedatt frå Risestøylen.

Vel Møtt!