Retura planlegg henting av av metall og kvitevarer som står att fredag, restavfallet kan verte liggjande att.

Då ryddeaksjonen vart annonsert, vart det tydeleg sagt at restavfall/grovavfall måtte ein avtale henting av. Det skulle ikkje i/ved containarane. Når dette ikkje blir respektert, vil Retura revurdere tilbodet med ryddeaksjon ved grendahuset for ettertida.

restavfall 2 - grendahuset

Kvitevarer, metall, madrasser, gummi m.m. ligg usortert. 

restavfall 1 grendahuset

For Sæbø grendalag, Hilde Muren