17 MAI NERMAR SEG.

Dersom du vil bidra med noke så ring eller send melding til:

EVE: 91865759

BODIL: 95906493

GJERNE SÅ SNART SOM RÅD.

På førehand takk 

smiley

Helsing foreldreutvalget ved Sæbø Skule.