Sæbø I.L. har ei samlande rolle på Sæbø og mykje god aktivitet har sitt utspring herfrå.

Søndag 14. april vil vi markere jubileet med utadørs aktivitet.

Vi kjem tilbake med meir informasjon, men sett av dagen allereie no.

 

For Styret i Sæbø I.L.

Kari Stokke, Skrivar