Kunstgrasbana vil gi bygda ein flott arena for aktivitet og vil vere ein møteplass for store og små. Dette er eit tiltak som vil vere med på å skape trivsel og bulyst i bygda vår.

Salget av partsbrev vil starte opp snarast råd, og første moglegheit til teikning av partar vil bli på klubbhuset langfredag i samband med påskerebusen.
Meir informasjon om prosjektet og framdrifta vil komme seinare.

Om du ønskjer å få tilsendt partsbrev på epost ta kontakt med Øyvind Taklo, tlf: 47759789 eller epost taklo73@hotmail.com