Kjempetilbod!


Alle som kjøper stolar til den nye gymsalen på Sæbø,

 får eit andelsbrev som bevis på dette.


Då kan du låne stolar gratis ved høve.

Andre som vil låne stolar må sjølvsagt betale for dette.

Ny frist for å kjøpe stolar er: 1 april 2013

Pris pr. stol kr 500,-

Innbetaling på kontonr: 39930421204

Merk innbetalinga med "stolar til gymsalen" og namnet ditt.


På førehand Tusen Takk!

Helsing foreldreutvalet ved Sæbø Skule.