demens

Bodil Skare og Ann Helen Urkegjerde held foredrag om Demens ein meiningsfull kvardag.Dalastova på Hjørundfjordheimen fekk Demensprisen for 2012 av Nasjonalforeningen. Desse to damene reiser mykje rundt i distriktet og holder foredrag om demens ein meiningsfull kvardag. Vanlege årsmøtesaker etter føredraget. Kaffi og kaker. Vel møtt til alle.