Aklestad og Holen
Det kan sjå ut som om sola kjem punktvis i år.  Tysdag 29. januar var det
Aklestad
og Holen sin tur.