Dette er eit tilbod til barn i barneidrettsgruppa, samt barn i førskulealder. Vi startar kl 18.30 og kvar enkelt bestemmer sjølv kor langt dei vil gå. Ved målgang vil det bli servert varm saft. Siste gong vil det bli delt ut pokalar. Desse må kvar enkelt bestille og betale. Vi har med liste på renna.

Følg med på portalen for nærare info om oppstartsdato.