Vi har time frå kl 15-16 søndagar fram til Påske. Og pga at tilbodet er lite nytta, opnar vi for at også større barn med familie kan få delta. Det kostar 100 kr pr familie eller 30 kr pr pers. Betaling skjer der og då. Og ta gjerne med akkurat beløp.

Velkommen:)