Jula 2012

jula 2012 002

Inga, Karoline og Sigrunn.

jula 2012 004

Kirsten og Karen, frukost ved julebordet.

jula 2012 006

Jofrid, ventar på julefrukosten.

jula 2012 010

Langbord og flott oppdekning, klar til julefrukost.

jula 2012 016

Margit, Inga og Borghild.

jula 2012 021

Litt av ventetida gjekk med til å spele spel, mikado,

då må Margit vere stø på handa.

jula 2012 022

Marie og Odny spelar ludo.

Julefest

Pårørandeforeninga arrangerte julefesten i romjula.

jula 2012 033

Arnhild Mork , som er leiar i pårørandeforeninga,

leia festen på ein framifrå måte.

jula 2012 034

Cecilie Dahle Torbjørnsen , hadde ord for dagen.

jula 2012 036

Synnøve Madsen Stokke, og Ildri Maria Stokke

underheldt med vakker julesong og musikk.

jula 2012 025

Kjekt med mykje folk og triveleg selskap.

jula 2012 028

Mange kjende som fekk treffe kvarandre.

jula 2012 029

Eldre og unge i triveleg lag.

jula 2012 030

Trangt om plassen rundt borda, men dess kjekkare var det.

jula 2012 031

Staselege damer i ein flott bukett.

jula 2012 039

So var det tid for gang rundt treet.

Tusen takk for ein triveleg fest.

julekvelden.

jula 2012 053

Ved juletreet sit Solveig i finstasen.

jula 2012 055

Arne og Audun kosar seg med kaffi og kaker.

jula 2012 056

Solveg og Arne kosar seg ved bordet.

jula 2012 059

Trygve og Astrid.

jula 2012 057

No er det like før julematen vert servert.

jula 2012 060

So endeleg er det tid for å åpne gåvene.

jula 2012 062

Inger fekk ein heil drøss med gåver.

jula 2012 063

Leif vert overraska over gåva når papiret kjem av.

jula 2012 074

jula 2012 015

Solveig kosar med pusen, Hildur kosar seg i jula.

jula 2012 058jula 2012 064

Else og Borghild (med pusen på fanget).

jula 2012 072

I romjula var det litt kvardag att,

Gode venner er gode å ha.

Sylvi og Anna.

jula 2012 073

Baldrian likar seg godt som passasjer på rullatorane.

jula 2012 067

"Trim for eldre"

Pus er ein god aktivitør,

Borghild svingar kattaleika med full innsats.

november2012 147

Her er gjengen som stryk dukane,

vaskar kle og rom, reparerer og merkar kleda,

Og mykje mykje meir.

Kjøkkenstaben må og nemnast, takkar for god julemat,

gode kaker og tradisjonsmat.

Alle som kjem innom er hjarteleg velkomne,

også i det nye året.

Godt nyttår frå tilsette og bebuarar.