Handballgruppa kjem med ny flaskeinnsamling. Måndag 4 og tirsdag 5 februar vil blide handballspelarar kome rundt til alle husstandar i Bondalen, Sæbø, Urke og Øyelandet.

Vi har etterkvart vorte heilt avhengig av støtta vi får frå flaskeinnsamlingane. Vi har rekningar som må betalast og treng all støtte vi kan få. Pengane går til utstyr og div. andre utgifter som fyl med å drive ei handballgruppe.

Vi takka for all støtte vi har fått tidlegare, og vonar det vert mykje flasker å finne denne gongen også :)

helsing styret i Sæbø IL Handball :)