Program for dagen.

Vi startar grautsalget kl 1200, programmet kl 1300.

Du kan kjøpe mat og sjå deg rundt etter eige behov, programmet er:

Velkommen og litt orientering av vår kjære leiar Eldrid Øye

Einar Saure forteljingar frå farne tider

Magnus Skjerdal med musikkinnslag

Ann Helene og Bodil med innslag om miljøterapi

Bernhard Pedersen spelar fiolin

Salgsutstilling av flott handverk ( 2 etg)

Matsalg og Loddsalg.

Ikkje minst høve til å treffe kjende og ha ei triveleg stund i lag.

velkomne skal de vere.