Gruppa har vore i kontakt med ulike leverandørar av kunstgrasbane. Den mest aktuelle leverandøren har vore Bresco. Dei har hjelpt oss med m.a. kommunal førehandsgodkjenning. Den største jobben er å få inn pengar / sponsorar til eit så stort prosjekt. Og her treng vi engasjerte folk som er villege til å bruke tid på dette arbeidet.

Gruppa byr inn til møte på klubbhuset fredag 2. nov. kl 17.30. Her må vi drøfte vidare framdrift, eller ev. om vi skal avslutte prosjektet.

Øyvind Taklo