Søndagane frå kl 15.00 til 16.00 i oktober, november, januar, februar og mars fram til påske har barneidrettsgruppa leigt varmtvassbassenget i Volda. Det kostar 30 kr pr person eller 100kr pr familie. Det er kontant betaling, og vi blir glade om dokke tek med akkurat beløp:)

Velkomen!