PIC_0005

Heller har dåtte ned og her er det sannlig mykje sparestein i dekket.

Dette dekket held ikkje dagens krav. Armering? Noko løypestreng?

PIC_0006

Bruakaret er reve ned og helle har dåtte ned og dei andre har losna frå dekket og støtter ikkje støpte dekket lenger.

Støptedekket er full av sparestein so her er det ikkje 10 tonn akseltrykk lenger

PIC_0008

PIC_0010PIC_0016

Brua er og slitt ned av traktorkjettinger.Er det longt ned på sparesteinen?

Brua mangler og rekkverk so ho er ikkje godkjent.

Ei jente sykla seg utfor brua og skadde seg .Heldigvis gjekk det bra om blodet rann frå både haud og kne mm.

Kommuna må snarast skilte so ikkje betongbiler ol fer over ho.

Bjørke må no få nye bru og eg håper kommuna set fart i planer.

Å lappe på dette gamle er vekkasta penger.