Torva skal vere ferdig skoren på marka til Håvard, men må delast opp og leggast på pallar for transport til Kapteinkvia. 

På Kapteinkvia vil pallar med torv bli kjørt fram til Grendaløda og løfte torva opp i god arbeidshøgde. Der treng vi folk som kan legge den på plass på taket. 

Vi har organisert to traktorar og pallar og treng no arbeidskraft (som bør ta med stikkspader og greiper). 

Meld deg på i merknadsfeltet under eller meld frå til Øyvind Taklo, mobil  477 59 789.

PS - Den varsla dugnadsfesten blir satt opp, men vi vil vente på litt betre tider med omsyn til ver.