Vi fortsetter i same stil som sist. Småbarnstrimmen vil vere ein møtestad for små og store under skulealder, der alle sjølvsagt tek ansvar for eigne born. Vi hjelpast til å ta fram og stille på plass utstyr som born og vaksne kan få  utforske og leike med. Det vert ikkje noko organisert opplegg.

Borna bør ha sklisikre innesko - ikkje med svarte gummisålar som kan lage merke i golvet. Hugs at vi går igjennom garderobene og tek av sko og ytterkle

Vi satsar på at vi møtest kvar måndag i første omgang fram til barneidretten også arrangerar skiaktivitetar på Bondalseidet.

Håpar å sjå maaange på måndag :) Vel møtt.

For barneidretten: Lisbet Vatne Nielsen