Taket:

Arbeid: Sage kantane beine. Diverse teknisk som eg ikkje hugsar namnet på. Legge på takpapp.

Tak med: Hammar. Kniv til å skjære papp. 

(Grendalaget jobber med å skaffe sag, torvhaldarkorokar og torv). 

Bakken:

Arbeid: Rydde plassen for materialrestar, rusk og rask. Noko skal til gjenbruk, mykje skal på bålet. 

Få på plass ny grus som underlag for benkar og bord som er tinga. Evnt. klippe/rydde i skogen rundt løda. 

Tak med: Trillebør, grafse, greinsaks. (Grendalaget prøver å organisere traktor til korttransport av grusen). 

Mat og drikke: 

Grendalaget syt for kaffe, tørstedrikk og noko å ete.

Vi takkar elles alle dykk som allereie har lagt ned mange dugnadstimar på eit bygg vi ser blir fantastisk flott. Vi håper at de framleis har litt arbeidslyst att og at denne kan inspirere fleire til å ta i eit tak for Kapteinkvia no laurdag. Som ekstra motivasjon nemner vi dugnadsfesten som skal arrangerast i løpet av seinsommaren.