Crashville

Vi har vore so heldige at vi har fått tak i Crashville i frå Ørsta, so her skal det bli variert musikk for alle til langt på natt.

Det er Bjørke Marina som feirer 1 år og dei vil markere dette med en dans på Bjørke Marina.

Dei har og fått med seg Skjåstaddalen frilynde Ungdomslag som skal stå for maten.

Vi starter kl 9 og held på til kl 02 

Bill 200kr.

Sal av øl-vin og varme mat .

Det er ledige gjesteplasser på Bjørke Marina og treng du ovenatting so kan du kontakte det nystarte Bjørke Fjordtel, som kan ordne med overnatting og mat.

Kontaktmann Bjørke Fjordtel .Jarle Myklebust

Velkommen til Bjørke!