kapteinløda 2

Laurdag vart plassen ferdigrydda og mykje materiale frakta på plass og deler av grinda kom opp. Deltakinga var ikkje så stor som vi håpte på, korkje av maskiner eller folk, men dei som møtte la ned ein stor innsats. 

kapteinløda 3

Mandag morgon samlast dugnadsgjengen seg igjen til arbeid. 

Kapteinløda 4

Fysisk arbeid og tenking: Petter Årseth, Oddvar Olsen, Jon Urkegjerde og vegard Riise

Kapteinløda 5 Kapteinløda 7

Samt litt finarbeid i høgda. Her ser vi Oddvar Olsen og Vegard Riise. 

kapteinløda 8

Tommy Riise Olsen

kapteinløda 9

Vegard Riise, Robert Steinnes

kapteinløda 10

Rolf-Egil Riise, Kåre Løvoll (fagleg ansvarleg)

Takk for flott innsats så langt :)

Alle foto: Ole-Johan Riise