Oddvar og vaktmeisteren 003 copy Oddvar og vaktmeisteren 005 copy
Turistvert og skyssbåtførar Oddvar Olsen utfører naudsynt vedlikehaldsarbeid på M/S "Hjørundfjord" Men i finevêret mellom kvitveisene meiner Andreas Hustad at det nesten er for gale å arbeide på ein slik dag.

Kjøleg, ja, nesten kaldt, har det vore, men likevel har vi hatt nokre fine godvêrsbolkar i det siste.  På frigjeringsdagen den 8. mai kunne vi sjå at det var fleire som flagga - i alle høve på Sæbø.  Dagen etter oppdaga vi ein travel skyssbåtførar og turistvert, Oddvar Olsen heiter han,  som var i ferd med å gjere naudsynt vedlikehald på skyssbåten M/S "Hjørundfjord".

Lenger borte i gata, nærare bestemt litt framom Hustradbrua, kom Andreas Hustad gåande - ikkje på sykkel denne gongen. Han undra på om det var på tide å ta fram traktorklipparen sin.  I fjor tok han nemleg første slåtten på attlega/plenen sin like ved huset den 11. mai.  Om han fann fram klipparen er uvisst, men han slo fast at det nesten var for gale å arbeide på slik ein fin dag.  Så braut han ut i latter slik han brukar å gjere.

Oddvar og vaktmeisteren 010 copy
Andreas Hustad med Grøtdalstinden i bakgrunnen

8 mai, fonn 006 8 mai, fonn 008
På foto t.v. ser vi at dei var flinke å flagge på Sæbø den 8. mai.  Og er det ikkje ei snøfønn vi ser oppe under Storhornet?  Jau, stendig vekk kom det mindre snømengder rasande ned mot Olavsdalen.

Så må vi ha med litt blomar.

Blomar og sau 011 copy
Her ser vi ei kvitveis som tårast litt over sola som endeleg kom fram

Begge desse blomane har vore vist på portalen før, men kva var no namna igjen?

Blomar og sau 004 copy Blomar og sau 008 copy
Kva heiter den gule og blå blomen?