I år er det sju konfirmantar i kyrkjelyden:

IMG_3094_1_1

Stian Angus Berg, Jørgen Andreas Mo, Marta Riise, Joakim Skår Ville, Tina Iren Hustad, Therese Aarskog, Lise Stokke.

 

Foreldre, søskjen, besteforeldre, fadrar og øvrig slekt og vener kjem sjølvsagt.

Og vi ønskjer alle desse velkomne til ei feststund der vi feirar dei som står på startstreken til vaksenlivet.

Men framfor alt feirar vi at den gåva Gud gav i dåpen, den stadfester han gjennom konfirmasjonshandlinga.

Konfirmasjon er ikkje berre eit slektstreff. Det er også heile kyrkjelyden sin handling. Så vi ønskjer å håper at alt folket sluttar opp om gudstenesta.

Dei sju konfirmantane har ved mange høve vore med og berika gudstenestene for oss gjennom siste året, så dei fortener at vi sluttar mannjamnt opp om festdagen deira.

Vel møtt i kyrkja på søndag.

      

                  Helsing Rolf Dyrhol