I går og i dag har det blitt lagt en del belegningsstein rundt den nye gymsalen, men det gjenstår enda en del.  Vi oppmoder flere til å stille på dugnad på mandag 21/5 og tirsdag 22/5 mellom kl 18.00 og 21.00 slik at vi kan få ferdig scene området til Hjørundfjorddagene.

Jeg vil rekke en stor takk til Tore Stokke og alle de som har vært med på dugnaden så langt, så håper jeg at det kan stille en god gjeng både på mandag og tirsdag.

Mvh

FAU leder

Aanon Aanonsen