17 mai på Sæbø 2012

11.00 Familiegudsteneste ved Diakon Knut Stave

11.30 Matsalet startar på skulen og klubbhuset

12.00 Sal av brennsnut på Bedehuset til kl 15.45

12.30 Markering ved bautaen av born frå skulen

12.50 Oppstilling av 17 mai tog. Toget går kl 13.00

1. Flaggborg-konfirmantane
        2. Sæbø skule
        3. Generasjonskorpset
        4. Sæbø barnehage
        5. Lag og organisasjonar

14.00 Leikar på idrettsplassen

16.00 Folkefest i gymsalen.

Festleiarar frå 10. klasse
        Tale for dagen v/ Bjarne Rekkedal
        Song ved born frå skulen
        Dans ved born frå skulen
        Song ved Hjørundfjord barnekor
        Ungdomstale ved 8.- 9.klasse
        Song ved Egil Olsen
        Generasjonskorpset

 

18.00 Matsalet sluttar på skulen og klubbhuset