Lys Vaken med Peter.

Læresveinen Peter er kanskje den av læresveinane vi legg mest merke til. Han var det som på sunnmørsk vert kalla ein ”framfot.”

Stundom tenkte han før han snakka eller gjorde ting, andre tider må han ha vore til det overflatiske impulsiv.

Han heitte eigentleg Simon.

Peter, det er meir ein tittel som han fekk av Jesus.

Og det tyder klippen. Denne ”opp og ned, att og fram-fyren” vart altså kalla Klippen!

Når vi no samlast til Lys Vaken i Hjørundfjord kyrkje, så skal vi leite fram masse tekster og forteljingar der Peter er med.

Og under gudstenesta på søndag skal vi møte Peter i mange situasjonar.

Det er tretten 5. og 6.klassingar som er påmelde, og vi skal gjere mange ting: Leik, måltid, forming, songstund, lesestund, pølsespidding! Og sove i kyrkja!

Til alle andre: Velkomen til kyrkje søndag formiddag.

              Helsing Knut og Rolf