Vi jobbar no med nye klubbdressar, mest truleg vert det nye Umbro dressar. Dersom vi klarer det vert det kanskje opna for prøving av str. denne kvelden. Meir informasjon om klubbdressar kjem.

På vegne av
Sæbø Idrettslag

Siw Bjørdal Lillebø
Nestleiar